Asistencia

Asistencia | AVIS Lease

Asistencia, poistné udalosti, servisy, poškodenia

S AVIS lease ste na cestách vždy v bezpečí!

Neviete komu pri nehode či závade zavolať? Neviete, ako pri poškodení vozidla postupovať?

V tomto článku sa dozviete tie najdôležitejšie informácie, ako v daných situáciách postupovať.


 1. Závady na vozidle a asistencia výrobcu vozidla

  V prípade závady na vozidle, ktoré je v záruke je potrebné navštíviť respektíve kontaktovať výhradne autorizovaný servis výrobcu automobilu. Pokiaľ vozidlo nie je poistené, je potrebné kontaktovať konkrétnu asistenčnú službu výrobcu automobilu. Telefonné čísla na výrobcov automobilov nájdete na ich webových stránkach.

 2. Nehody, poškodenia a hlásenie poistných udalostí

  V prípade nehody alebo vzniku poškodenia na vozidle je nevyhnutné bezodkladne oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi, no predovšetkým príslušnej poisťovni v zmysle platných poistných na prenajatom vozidle.

  • a. Pokiaľ nie ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky, zatiaľ čo vinník je povinný nahlásiť poistnú udalosť z jeho povinného zmluvného poistenia.
  • b. Pokiaľ ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z oboch poisteni vo Vašej réžii.
  • c. Pokiaľ je vinník neznámy je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky.

  V prípadoch a a b je potrebné s druhou zúčastnenou stranou plnohodnotne vypísať a obojstranne podpísať nehodový protokol, ktorý je nevyhnutné odovzdať pri hlásení poistnej udalosti.

  Okrem poisťovne je nevyhnutné nahlásiť každú závadu, poškodenie či poistnú udalosť bezodkladne prenajímateľovi a zaslať fotografie, nehodový protokol a všetky náležitosti na email fleet@avis.sk.

 3. Poistnú udalosť je možné nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Prostredníctvom webovej stránky poisťovne na nasledujúcich odkazoch:
  2. Telefonicky na čísle 0800 122 222, voľba č. 2. Vyplnený nehodový protokol je potrebné následne poslať na doklady@allianz.sk.
  3. Osobne na ktorejkoľvek z pobočiek poisťovne Allianz.

  V prípade, že Vaše vozidlo nie je pojazdné z dôvodu poškodenia počas poistnej udalosti, kontaktujte výhradne asistenčnú službu Allianz Assistance. Oprava vozidla je možná výhradne v zmluvných servisných strediskách spoločnosti AVIS, ktoré môžete nájsť v sekcii servisná sieť.

 4. Odstránenie škôd pred odovzdaním vozidla prenajímateľovi

  Nájomca je povinný odstrániť všetky poškodenia počas prenájmu, respektíve pred odovzdaním vozidla Prenajímateľovi. V opačnom prípade Vám tak hrozia sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka poplatkov, ktorý môžete nájsť v sekcii dokumenty. Vozidlo je potrebné odovzdať bez akýchkoľvek poškodení nad rámec tolerancie v zmysle preberacieho protokolu, s výnimkou bežného opotrebenia vozidla. Všetky poškodenia, ktoré nie sú v tolerancii v zmysle preberacieho protokolu, Vám budú účtované na základe cenníka spomínaného vyššie.

 5. Garančná servisná prehliadka vozidla

  Počas prenájmu je rovnako Vašou povinnosťou zúčastniť sa garančnej servisnej prehliadky vozidla danej výrobcom vozidla riadne a včas. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti Vám hrozia vysoké sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka.

  Povinnú servisnú prehliadku vozidla môžete absolvovať výhradne v týchto servisných strediskách:

  1. Vozidlá značky Peugeot - FINAL CD Peugeot.
  2. Vozidlá Škoda Superb - Autorizovaný servis Škoda Auto.
  3. Vozidlá jazdiace v Bratislave a okolí (okrem vyššie spomenutých) - SPIRIT CAR s.r.o.
  4. Vozidlá jazdiace v zvyšnom území Slovenskej republiky (okrem vyššie spomenutých) - Best Drive.

  V prípade akýchkoľvek nejasností pred, počas, či po prenájme neváhajte kontaktovať naše call centrum na tel. č. 02 2086 2620 alebo na info@paylesscar.sk.

;