Prečo operatívny leasing

Prečo operatívny leasing | AVIS Lease

AVIS je globálnym mobilitným lídrom s viac ako 11.000 pobočkami v 180 krajinách sveta a poskytuje svojim klientom komplexné služby mobility, vrátane služieb operatívneho leasingu. Pokrytie služieb AVIS operatívneho leasingu vo svete si môžete pozrieť na tomto linku.

Operatívny leasing je nájomný vzťah medzi poskytovateľom služby a nájomcom, kde doba trvania nájomného vzťahu je podstatne kratšia ako ekonomická životnosť predmetu lízingu. Zvyčajne býva viazanosť 24 až 72 mesiacov, podľa potreby klienta. Klient nemá žiadnu povinnosť odkúpiť predmet financovania po ukončení zmluvy, ale zároveň má túto možnosť priestor. Operatívny leasing je dlhodobý prenájom vozidla v rámci ktorého sa AVIS stará o samotné vozidlo a potreby jeho vodiča v rozsahu presne stanovených služieb. Užívateľ služby platí za vozidlo a tieto rámcovo poskytované služby v mesačnom nájomnom na faktúru alebo cez splátkový kalendár. AVIS sa teda o vozidlo a jeho spôsobilosť stará a zákazník si vozidlo užíva.

Operatívny leasing je forma prenájmu auta, pri ktorej je vlastníkom auta samotná leasingová spoločnosť. S operatívnym leasingom môžete financovať osobné, úžitkové aj predvádzacie vozidlá. Využite všetky výhody operatívneho leasingu určeného pre súkromné osoby a užívajte si každý deň bezstarostné cestovanie s dlhodobým prenájmom vozidla. Mesačne platíte stále rovnakú sumu, v ktorej máte

Operatívny leasing vznikol ako produkt financovania a spravovania vozového parku predovšetkým pre firmy, nakoľko ide o prehodenie starostí spojených s obstarávaním a správou vozového parku na profesionálov a firmy sa tak môžu sústrediť na to, čo tvorí hlavnú zmysel ich podnikania. Ide zároveň o veľmi šikovný nástroj riadenia financií vo firme, nakoľko mesačné nájomné za vozidlo v sebe zahŕňa všetky služby, ktoré sú s obstaraním a užívaním vozidla spojené, vrátane odpisov a zákazník tak má 100%tný daňovo uznateľný náklad vo svojom účtovníctve.

Posledné roky objavujú čaro a výhody tejto služby aj nefiremní zákazníci. Nedostatok bežne dostupných áut na trhu či takmer nulové zľavy pre bežných zákazníkov túto službu veľmi popularizujú.

AVIS ako profesionálny poskytovateľ služieb operatívneho leasingu sa stará o vozidlo od samotného nákupu, počas jeho užívania klientom až po odpredaj vozidla. AVIS takisto svojim klientom, a to čoraz častejšie z radov nefiremných zákazníkov, umožňuje si vozidlá po operatívnom leasingu odkúpiť, pričom ide o častý záujem zo strany klientov takto odkúpené vozidlo ďalej využívať ako svoje prvé či svoj dopravný prostriedok v dospelej rasti.

AVIS na Slovensku pôsobí už viac ako 25 rokov, má vo svojej flotile viac ako 1.500 vozidiel a poskytuje spolu so svojimi partnermi služby po celom Slovensku.

AVIS zároveň v rámci sociálnej a enviromentálnej zodpovednosti silno preferuje nízke emisie vozidlá a aj na základe emisí, bezpečnostných prvkov či iných faktorov cestovného bohatú ponuku vozidiel pre svojich zákazníkov tak, aby vozidlá boli pre zákazníkov pripravené skĺadané a takmer bez čakania, pripravené aj do 48 hodín si nachádzať v UNITED MOBILITY CENTRE na Starej Vajnorskej v Bratislave prevziať.

Vozidlá, ktoré má AVIS vo svojej online ponuke nakonfigurované sú v nadpriemerných výbavách,úplne nové priamo z výroby, teda s plnou zárukou. V praxi, že sa jedná o vozidlá, ktoré AVIS hĺb aj svojim klientom aj z tituly uprátaných reklamácií, ktoré by na vozidle z titulu chyby vo výrobe sa vyskytnúť. Zákazníci tak tie skutočne náklady na vozidle predplatili cez fixné mesačné nájomné a nerišiť tak nepríjemné reklamácie.

Naša online ponuka vozidel je stále rozširovaná o najpopulárnejšie značky a modely áut. Pozrite si vozidlo, ktoré vyhovuje Vašim predstavám.

;